Dyrektor Biura Sprzedaży/Pełnomocnik Dewelopera
Daria Starbała
tel: +48 882 190 811
daria.starbala@armax-wawel.pl